Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)

Vizyon ve Misyon

           Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı Pedodonti, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 1982 yılının öncesindeki akademik yapılanmasında, Tedavi Kürsüsü içerisinde bulunuyordu. YÖK`ün oluşumundan sonra Pedodonti Anabilim Dalı 17.12.1985 tarihinde kuruldu. Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Anabilim Dalı; bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemde çocuk hastaların muayenesi, süt ve genç daimi dişlerin tedavisi, çocuk dişlerinde görülen çeşitli gelişim bozukluklarının restoratif ve protetik tedavisi, çocuklarda görülen periodontal hastalıklar ve çapraşıklıkların önlenmesi, süt dişi ve genç daimi diş dento alveolar travmalarının tedavisi işlemlerini yapan, ağız diş sağlığının önemini benimseterek çocuklara diş sağlıklarını nasıl koruyacaklarını öğreten anabilim dalıdır. Pedodonti, diş hekimliğinin koruyucu temelini oluşturan ve geleceğin ağız-diş sağlığı mükemmel nesillerini yetiştirmede önemli bir yer tutar.
               Pedodonti anabilim dalında; normal çocuk hastaların tedavileri, pedodonti kliniğinde rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca, uyumsuz ve koopere olmayan çocukların yanında, fiziksel-zihinsel engelli çocuklarda genel anestezi ile dental tedavileri yapılmaktadır. Pedodonti Anabilim Dalında, öğrenci kliniğinde 19 adet, öğretim üyesi kliniğinde 11 adet olmak üzere toplamda 30 adet dental ünit bulunmaktadır. Kliniğimizde hastalarımıza çağdaş teknikler ve en yeni malzemeler kullanılarak hizmet verilmektedir. Bu nedenle, Pedodonti kliniklerimize başvuran hasta sayısı her yıl artmaktadır. Kliniğimizde günde ortalama 120 çocuğun tedavisi yapılmaktadır.  

              Anabilim dalımızda 1 Doçent ve 4 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ve 14 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalında, Diş Hekimliği Eğitiminin 3. yılında teorik ve klinikte gözlemci öğrencilik, 4. yılında teorik ve klinik uygulama, 5. yılında staj eğitimi ve doktora düzeyi dersler verilmektedir.