Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

AKADEMİK KADRO

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kenan DEMİRAYAK
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta kdmryk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8069) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1985
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri, 1989
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, 1992

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Nevzat Hafis YANIK
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta nevhafiz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8068) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 1982
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, 1991

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sait UYLAŞ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta saituylas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8073) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 2001

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Selami BAKIRCI
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta sbakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. İlknur EMEKLİ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta ilknur.emekli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Nurullah YILMAZ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta nurullah.yilmaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8074) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1990
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1995

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ÖNCEL
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta hayationcel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8076) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, 2004
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Mahıeddın RACHID
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta mahieddin.rachid@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (8078) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ömer Faruk KARAKUŞ
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
E-Posta ofaruk.karakus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Eğitim