Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

AKADEMİK KADRO

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Seda ERDEN
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
E-Posta sedaerden@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim