Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AKADEMİK KADRO

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜL
Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
E-Posta zdumlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim