BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

VE YANIK TEDAVİ ÜNİTESİ TANITIM FORMU

1. ANABİLİM DALI BAŞKANI’NIN YAZISI

Anabilim Dalımız, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi’nin bir parçası olduğu şuuruyla hareket ederek, kurulduğundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecan, istek ve gayretle Plastik Cerrahinin bulunduğu bölgede, ülkede ve dünyada gelişmesini, üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip plastik cerrahi uzmanlarının yetişmesini, hastaların yüksek kalitede hizmet almasını, ve plastik cerrahi literatürüne katkı sağlayacak yeni yöntem ve buluşların geliştirilmesini hedeflemektedir. Anabilim Dalımızın, ülkenin geldiği bilgi ve teknolojik seviyenin paralelinde gelecekte eğitim araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarındaki üretkenliğinin artarak devam etmesi dileklerimle en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

2. ANABİLİM DALI TARİHÇESİ, MİSYON VE VİZYONU

BİRİMİN TARİHÇESİ:

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Azize DEDE KILIÇ tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Genel Cerrahi kliniği içinde sınırlı sayıda yatakla hizmet verirken, daha sonra 1997 yılında Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte kendine ait 9 yatakta klinik çalışmaları devam etmiştir. 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuz YENİDÜNYA anabilim dalı kadrosuna katılmıştır. Heriki öğretim üyesinin 2004 yılında üniversiteden doçent ünvanıyla ayrılmalarını takiben aynı yıl Yrd. Doç. Dr. Önder TAN anabilim dalı başkanı olarak göreve başlamış, 2007 yılında doçent ünvanı almıştır.

Anabilim Dalı, 2009 yılında Çocuk Cerrahisi Anabilim dalı ile ortak kullandığı klinikten ayrılarak 11 yataklı kendine ait bir klinikte geçici olarak hizmet vermiş, 2011 yılında ise artan kapasite ve işyükü paralelinde yine kendine ait 18 yataklı yeni kliniğine nihayi olarak taşınmış olup halen faaliyetlerine burada devam etmektedir. Aynı yıl 17 yataklı yanık tedavi ünitesini de bünyesine katarak yanık hastalarına da hizmet vermeye başlamıştır. 2010 yılı içinde Yrd. Doç. Dr. Osman Enver AYDIN’ın da göreve başlamasıyla Anabilim Dalı’nın öğretim üyesi kadrosu 1 Doçent ve 1 Yrd. Doç. olmak üzere ikiye çıkmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar 3 plastik cerrahi uzmanı vermiş olup (Dr. Emre ÖZDENGİL, Dr. İlteriş Murat EMSEN, Dr. Duygu PARMAKSIZOĞLU) halen 7 araştırma görevlisine plastik cerrahi ihtisas eğitimi, ayrıca tıp fakültesi 5. sınıf öğrencilerine 15 gün boyunca düzenli olarak plastik cerrahi pratik ve teorik temel eğitimi verilmektedir.

BİRİMİN MİSYONU:

            Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın misyonu Dünyadaki bilimsel gelişmelerle entegre bir şekilde toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar, yayınlar yapan ve bilim insanları yetiştiren; yeterli bilgi, beceri, insani ve etik ilkelerle donatılmış ülkenin ihtiyacı olan kaliteli plastik cerrahi uzmanları yetiştiren; aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmaktır.

BİRİMİN VİZYONU:

Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın vizyonu ise araştırma görevlilerimize, tıp fakültesi öğrencilerimize ve hastalarımıza ulusal ve uluslararası standartlarda üstün kalitede eğitim ve hizmet vererek gerek fakültemiz gerekse bölümümüz bazında üniversite seçme ve tıpta uzmanlık sınavlarında tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almak, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere tüm yurt çapında halkımız tarafından tercih edilen kurumlar olmak.

 

3. AKADEMİK YAPI

Akademik Personel Listesi (Çalışma Alanları Dahil)

Doç. Dr. Önder TAN Anabilim Dalı Bşk.

Yrd. Doç. Dr. Osman Enver AYDIN Öğretim Üyesi

Dr. Said ALĞAN Araştırma Görevlisi

Dr. Selma DENKTAŞ KUDUBAN Araştırma Görevlisi

Dr. Ensar Zafer BARIN Araştırma Görevlisi

Dr. Hakan ÇINAL Araştırma Görevlisi

Dr. Murat KARA Araştırma Görevlisi

Dr. Akın İNALÖZ Araştırma Görevlisi

Dr. Mehmet Akif ÇAKMAK Araştırma Görevlisi

4. ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Kliniğimizde halen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin alanına giren hertürlü operasyon gerçekleştirilmektedir. Mikrocerrahi uygulamaları (serbest doku aktarımları, replantasyonlar, periferik sinir ve damar cerrahisi), el cerrahisi, maksillofasiyal cerrahi ve hertürlü estetik cerrahi müdahaleler için gerekli tüm olanaklar mevcuttur ve bu tür operasyonlar rutin olarak yapılmaktadır. Kliniğimizde gerçekleştirilen başlıca operasyonlar şunlardır:

1. Küçük cerrahi müdahaleler: Hertürlü küçük kitle, ben ve kistlerin ayaktan tedavisi

2. Doğumsal anomaliler: baş-boyun anomalileri (yarık dudak-damak, doğumsal üst göz kapağı düşüklüğü, kulak yokluğu =microtia, kraniofasiyal sendromlar, v.b.), genitoüriner anomaliler (hipospadias, epispadias, v.b.), el anomalileri ( sindaktili, polidaktili, club hand, v.b.) gibi hastalıkların cerrahi onarımları

3. Akut yanık tedavisi ve geç yanığa bağlı iz ve kontraktürlerin tedavisi

4. Hertürlü akut yaralar ve kronik iyileşmeyen yaraların tedavisi (kapalı pansuman, vakum yardımlı kapama, özel pansuman malzemeleri, cerrahi tedavi, vb.)

5. Başta her türlü cilt tümörü olmak üzere tüm yumuşak doku tümörlerinin (yağ, fasya,kas, sinir, tükrük bezi, vb) cerrahi tedavisi ve oluşan defektlerin uygun yöntemlerle rekonstrüksiyonu

6. Yüz travmalarına bağlı oluşan şekil ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi

7. Ortognatik cerrahi: Alt ve üst çeneye yönelik doğumsal ve kazanılmış şekil bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesi

8. Mikrocerrahi uygulamaları: Hertürlü serbest doku aktarımları, organ kopmalarının (el, ayak, parmak, kulak, burun, penis vs.) mikrocerrahi ile yerine iadesi, Karaciğer naklinde hepatik arter onarımı.

9. Periferik sinir mikrocerrahisi: Geç dönem yüz felcinin düzeltilmesi, el ve ayaklarda sinir kesilerinin ve sıkışmalarının akut ve geç dönemde onarımı

10. El cerrahisi: Elin doğumsal yada kazanılmış travma, enfeksiyon, tümör ve yanığa bağlı oluşan hertürlü hastalıklarının tedavisi

11. Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Estetik amaçlı burun operasyonu (rinoplasti), yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, botox ve dolgu maddeleri uygulamaları, kimyasal peeling (soyma), kepçe kulak ameliyatı, meme küçültme, büyütme ve dikleştirme, liposuction ve karın germe, kol germe, vb. ameliyatlar

12. Travma, yanık, eski operasyonlara bağlı yara izlerinin azaltılması veya belirsiz hale getirilmesi

13. Yoğun atımlı ışık yöntemiyle damarsal lezyonların ve istenmeyen kılların giderilmesi

 

5. ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

Anabilim Dalı Binası: Anabilim dalımıza ait içinde hasta bekleme salonu, 1 adet sekreter odası, erkek bayan lavabolar, 1 adet muayene odası ve 3 adet öğretim üyesi odasının yer aldığı bölüm idare binası bulunmaktadır.

Plastik Cerrahi Polikliniği: Anabilim dalımıza ait içinde hasta bekleme salonu, 1 adet sekreter odası, 1 adet muayene odası, 1 adet pansuman odası ve 1 adet Yoğun Atımlı Işık odasının yer aldığı poliklinik bulunmaktadır.

Plastik Cerrahi Kliniği ve Yanık Tedavi Ünitesi: Herbiri toplam 882 m2 alana sahiptir.

Kapalı alan (klinikteki tüm odaların toplam alanı): Plastik Cerrahi Kliniği ve Yanık Tedavi Ünitesi’nin herbirinde 447 m2 ‘dir.

Açık alan (koridorlar): Plastik Cerrahi Kliniği ve Yanık Tedavi Ünitesi’nin herbirinde 435 m2 ‘dir.

Derslik & Seminer Odası: Anabilim dalımıza ait içinde projeksiyon cihazı, perde, bilgisayar gibi hertürlü görsel donanıma sahip 35 m2 alana sahip 40 kişilik derslik bulunmaktadır.

Kütüphane ve Asistan Dinlenme Odası: Anabilim dalımıza ait 18,5 m2 alana sahip Plastik Cerrahi Kliniği içinde 1 adet oda bulunmaktadır.

 

6. AKADEMİK FAALİYETLER (Son 5 yıl) 

 

 BÖLÜM TANITIM FOTOĞRAFLARI


Doç. Dr. Önder TAN
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

 

Yrd. Doç. Dr. Osman Enver AYDIN
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Kadrosu

 
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ameliyathanesi
                                   
Mikrocerrahi Ameliyat Mikroskopu
                                          
Yoğun Atımlı Işık Kaynağı