Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

PROGRAM MÜFREDATI

 
I. Yarıyıl                                                                                                                  

 
Dersin Kodu ve Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Türk Dili - I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Yabancı Dil -I
Bilgisayar -I
Turizm Ekonomisi
Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi
Önbüro İşlemleri
İletişim
Ticari Matematik
Gıda Teknolojisi
Beden Eğitimi - I (*)
Güzel Sanatlar -I (*)
Z
2
2
0
2
Z
2
2
0
2
Z
4
4
0
4
Z
4
2
2
3
Z
2
2
0
2
Z
3
2
1
3
Z
3
2
1
3
Z
2
2
0
2
Z
2
1
1
2
Z
2
1
1
2
Z
S
S
2
1
1
1
0
0
1
1
1
2
0
0
TOPLAM
 
28
21
7
27

 
II. Yarıyıl
 

 
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Türk Dili -II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II
Yabancı Dil - II
Bilgisayar -II
Genel Muhasebe
Otel İşletmeciliği
Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Önbüro Yönetimi
Yiyecek –İçecek Hizmetleri Yönetimi
Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
Beden Eğitimi - I (*)
Güzel Sanatlar -I (*)
Z
2
2
0
2
Z
2
2
0
2
Z
4
4
0
4
Z
4
2
2
3
Z
2
1
1
2
Z
2
2
0
2
Z
3
2
1
3
Z
3
2
1
3
Z
3
2
1
3
Z
S
S
3
1
1
2
0
0
1
1
1
3
0
0
TOPLAM
 
28
21
7
27

Staj (Endüstriye Dayalı Öğrenim) 6 veya 8 Hafta
Not: 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu    S: Seçmeli
(*).......Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir
2. YIL
III.             Yarıyıl

Dersin Kodu ve Adı
 
Haftalık Ders Saati
 
Z/S
Toplam
Teori
Uygulama
Toplam Kredi
Turizm Pazarlaması
Kongre ve Fuar Yönetimi
Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri
Turizm Mevzuatı
Seyahat Acenteciliği
Mesleki Yabancı Dil –I
Gıda ve Personel Hijyeni
Z
3
2
1
3
Z
4
2
2
3
Z
3
2
1
3
Z
2
2
0
2
Z
2
2
0
2
Z
Z
4
2
2
2
2
0
3
2
TOPLAM
 
20
14
6
18
Seçmeli Dersler (**)
 
8
 
 
 
Yiyecek –İçecek İşletmeciliği- I
Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi
Endüstriyel Yiyecek Üretimi- I
Önbüro – Kat Hizmetleri Otomasyonu -I
Kat Hizmetleri Yönetimi -I
Özel İlgi Turizmi
Diğer Seçmeli Dersler (***)
S
4
2
2
3
S
4
2
2
3
S
4
2
2
3
S
4
2
2
3
S
4
2
2
3
S
2
1
1
2
S
4
2
2
3
GENEL TOPLAM
 
28
 
 
 

(**)....Bu derslerden toplam 8 saat zorunlu olarak seçilecektir.
(***)..Yüksekokullar yerel,bölgesel ve yeni teknolojik gelişimlere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.
IV. Yarıyıl

ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ DALI (A)
 
Dersin Adı
Z/S
Haftalık Ders Saati
Toplam Kredi
Toplam
Teori
Uygulama
Odalar Bölümü Yönetimi
Z
3
2
1
3
Kat Hizmetleri Yönetimi -II
Z
4
2
2
3
Önbüro – Kat Hizmetleri Otomasyonu -II
Z
4
2
2
3
Mobilya ve Oda Dizaynı
Z
3
2
1
3
Mesleki Yabancı Dil- II
Z
4
2
2
3
TOPLAM
 
18
10
8
15
YİYECEK-İÇECEK VE MUTFAK DALI (B)
Dersin Adı
 
 
 
 
 
Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol
Z
3
2
1
3
Yiyecek –İçecek İşletmeciliği II
Z
4
2
2
3
Endüstriyel Yiyecek Üretimi I
Z
4
2
2
3
Yiyecek –İçecek Hizmetleri Otomasyonu
Z
3
2
1
3
Mesleki Yabancı Dil- II
Z
4
2
2
3
TOPLAM
 
18
10
8
15
Seçmeli Dersler (**)
 
8
 
 
 
Girişimcilik
S
2
1
1
2
Turizm İşletmelerinde Etik
S
2
1
1
2
Yönlendirilmiş Çalışma
S
2
1
1
2
Turizm ve Çevre
S
2
1
1
2
Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim
S
2
2
0
2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
S
2
2
0
2
İnsan Kaynakları Yönetimi
S
2
1
1
2
Konaklama İşletmeleri Muhasebesi
S
2
2
0
2
A-B Dallarından Seçebilir
S
4
2
2
3
Diğer Seçmeli Dersler (***)
S
 
 
 
 
TOPLAM
 
26
 
 
 

(*).......Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir
(**)....Bu derslerden toplam 8 saat zorunlu olarak seçilecektir.
(***)..Yüksekokullar yerel,bölgesel ve yeni teknolojik gelişimlere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.
Not: Endüstriyel Eğitim (Staj) süresi 45 veya 60 iş günü olarak önerilmektedir.