Protetik Diş Tedavisi

Vizyon ve Misyon

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Protez Kürsüsü 11.07.1971 tarihinde kuruldu. Yüksek Öğretim Kanunu’nun çıkmasından sonra “Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı” adını aldı. Dişhekimliğinde protez deyimi, bir veya daha fazla noksan dişin ve ilişkili yapıların yapay olarak yerine konulmasını ifade eder.
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı dişhekimliği bilim ve sanat öğretisini öğretime sokan bir disiplindir. Protetik Diş Tedavisi; eksik dişlerin, şekil ve form bozukluğu olan dişlerin çiğneme, konuşma ve estetik gibi fonksiyonlarını iade ve idamesini sağlamak amacıyla suni aygıtlar yapan sanat ve bilim dalıdır. Çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen çene ve yüz bölgesi defektlerinin rehabilitasyonu da bu anabilim dalının ilgi alanındadır. Protetik yaklaşım dört şekilde olur. Sabit protezler; ağızda dişlerin form, şekil bozukluklarını ve diş eksikliklerini estetik ve fonksiyonel olarak porselen, döküm alaşımlar, porselen metal kombinasyonları ve diğer estetik materyallerle sabit olarak restorasyonu veya tamamlanmasını amaçlar. Hareketli parsiyel protezler; eksik dişlerin hareketli apareylerle estetik ve fonksiyonel olarak tamamlanmasını amaçlar. Tam protezler; total dişsizlik vakalarının protetik uygulamalarını yapar. İmplant protez uygulamaları; doğal diş eksikliklerinin implant alt yapıları ile tamamlanması ve implant üstü protezlerin uygulamalarını kapsar. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı; 20 tanesi öğrenci kliniğinde, 6 tanesi öğretim üyesi kliniğinde olmak üzere toplam 26 adet ünit ile hizmet vermektedir.
Anabilim dalımızda 3 Profesör, 6 Dr. Öğr. Üyesi  ve 13 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalında, Diş Hekimliği Eğitiminin 1. Yılında teorik ve pratik, 2. yılında teorik ve pratik,  3. yılında teorik, pratik ve klinikte gözlemci öğrencilik, 4. yılında teorik ve klinik uygulama  5. yılında staj eğitimi ve doktora düzeyi dersler verilmektedir. Anabilim Dalında tamamlanan doktora tezi sayısı: 12 Anabilim Dalında devam eden doktora sayısı: 9