Hadis Anabilim Dalı

PROFİL

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Recep ERTUĞAY
Hadis Anabilim Dalı
E-Posta recep.ertugay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231
Posta Adresi İlahiyat Fakültesi

Eğitim