Genel Cerrahi

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Arş. Gör. Refik Selim ATAMANALP
Genel Cerrahi
E-Posta rselim.atamanalp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim