Rekreasyon Bölümü

Vizyon ve Misyon

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip serbest zamanlarda Rekreasyon programları hazırlayabilen, yaş gruplarına göre etkinlik programları planlayabilen “Rekreasyon Liderleri” yetiştirmektir. Rekreasyon Bölümü; rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kültür, sanat, kinesyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını çalışan sosyal ve sağlık bilimleri alanlarının interdisipliner bir alanıdır. Üniversitenin bazı bölümleri ve ayrıca bölge turizmi için de kritik bir öneme sahiptir. Bölüm, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek için rekreasyon programları ve serbest zaman aktiviteleri planlamayı amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri öncelikle spor, kültür, sanat, işletme, ekonomi, iletişim, eğitim ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümünde öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler okutulmaktadır.

DİĞER SAYFALAR