Rekreasyon Bölümü

Yönetimden Mesaj

İnsanların, yaşam kalitesinin yükselmesinde değişmeyen üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi var olma ile ilgili biyolojik ihtiyaçlar, ikincisi çalışma, sonuncusu da diğer temel gereksinimler olarak belirlenmiştir. Bu unsurlardan geriye kalan zaman “Boş (Serbest) Zaman” olarak belirtilir. İnsan yaşamındaki boş zamanın, fiziki ve sosyo-ekonomik nitelikli faaliyetlerle değerlendirilmesi bir Rekreasyon aktivitesidir. Günümüzde toplumların kültürel ve ahlaki gelişimi büyük oranda serbest zamanı kullanım şekline bağlıdır. Fiziksel aktivitelerin en önemli amacı kişinin rutin işleri için gerekli olan fiziksel uygunluk düzeyini sağlamaktır. Düzenli egzersizlerde artan bir metabolik süreç, kan akımı, kassal gelişim ve solunum artışı gibi çeşitli fizyolojik uyumlar söz konusudur. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez komponenti kabul edilen düzenli egzersiz alışkanlığının her ortamda yapılabilirliğinin yaygınlaştırılması ve her kesimden insanın katılımının sağlanması için, sporun rekreatif özelliğinin ortaya konulması gerekmektedir. İnsanlar, yaşamın her alanında toplumsal gereksinimleri dâhilin de bir takım arayışlara ve yeniliklere yönelmişlerdir. Doğal olarak Rekreasyon çağın gereksinimleri kapsamında insanların hem temel ihtiyaçlarının karşılanmasın de hem de sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasında bir zorunluluk halini almıştır. Rekreatif amaçlı yapılan spor, Organizmaya fiziksel ve fizyolojik açıdan sayısız yararlar sağladığı gibi, kendine güven, hayattan zevk alma, streslere karşı vücudu koruma gibi birçok psikolojik fonksiyonları da olumlu yönde etkilemektedir. Bu sebepledir ki boş (serbest) zaman ifadesini doğru algılamak ve doğru değerlendirmek gerekir. Boş zamana; insanların atıl zamanı, işe yaramayan süreç olarak bakılmamalıdır. Boş zaman bence nedir biliyor musunuz? Boş zaman çok kıymetli olan dakikalarımızı öylesine akıtıp, ardından “Hiçbir şeye yetişemiyorum. Birazcık vaktim olsa bir hobiyle uğraşacağım” diyerek hayıflandığımız garip bir kavramdır.                                                                                                                                                                                                                                                      

DİĞER SAYFALAR