Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi

REKTÖRÜN MESAJI

KARİYER MERKEZİ

 

Üniversitemize değer katan kıymetli öğrenciler ve değerli mezunlar, 

Atatürk Üniversitesi’ni büyük bir aile olarak bir arada tutan bağlar artık Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla çok daha güçlü.

Bilgiye erişimin önündeki tüm engellerin kalktığı 21. yüzyılda Üniversiteler,  küresel entegrasyona uyum sağlamak ve ismini taşıdığı “evrensel olma” iddiasına erişmek için artık sadece bilgi aktaran kurumlar olmanın çok daha üzerinde misyonlara sahiptir. Küreselleşmenin üniversiteler üzerinde oluşturduğu bu motivasyon ile Atatürk Üniversitesi de araştırma yapma ve bilgi aktarmanın yanında paydaşları arasında güçlü aidiyet duyguları oluşturan, küresel rekabet ortamında Atatürk Üniversiteli olmanın teorik gücünü pratik kazanımlara dönüştüren bir sürece girmiştir.

Üniversitemizin kurulduğu günden bugüne kadar 300.000’in üzerinde sayıya ulaşan Atatürk Üniversitesi mezunları, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, ekonomik ve kültürel yapılanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Sahip olduğumuz bu gururu, mevcut öğrencilerimize aktarılan tecrübelere dönüştürmek sahip olduğumuz en önemli hedeflerden birisini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademisyen-öğrenci-mezun birlikteliğini daha verimli şekilde hayata geçirerek, akademisyenlerimizin teorik bilgisi, öğrencilerimizin heyecanı ve mezunlarımızın tecrübeleri ile Atatürk Üniversitesi’ni yeni yüzyılın dönüşen üniversiteler ağına katmayı amaçladık.

Sen de bu ailedeki yerini al ve değişime ortak ol.

 Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI