Resim Bölümü

Vizyon ve Misyon

Resim Bölümü, bilgi toplumlarına özgü, entelektüel sanatçı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim programını benimsemiştir. Geleneksel atölye sisteminin sınırlarını zorlayan uygulamalı atölye derslerinde, öğrencisi sanatçı adaylarının dış dünyadaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma, tanımlama ve yorumlama gücünü arttırmayı, sanatsal ifade ve kavram yaratmada uygun aracı seçme ve kullanma yetisine sahip kılmayı amaçlamıştır. Kuramsal dersler ile de tarih bilincine, estetik kaygılara, kültürel donanıma, toplum ve çevre duyarlılığına sahip kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve uluslararası platformlarda, saygın, etkin ve öncü bireyler olarak tanınırlığına odaklanmıştır. Üniversitemiz ve fakültemizi temsilen bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış bir birim olma hedefi sayesinde bölüm, sanatın etkin ve yaygın hale gelmesinin hizmetindeki bir eğitim kurumunun olmazsa olmazları olan yapıcı, yaratıcı, iyileştirici, dönüştürücü, eleştirel, özgürlükçü, katılımcı ve  güvenilir olan akademik, etik ve evrensel değerleri, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak ve Cumhuriyetin temel değerlerinden ödün vermeksizin savunmaktadır.


Haberler - Duyurular

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi