Restoratif Diş Tedavisi

Vizyon ve Misyon

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Tedavi Kürsüsü 11.07.1971 tarihinde kuruldu. Akademik yapılanmada Tedavi Kürsüsü içerisinde Endodonti, Konservatif Diş Tedavisi, Periodontoloji ve Pedodonti yer almaktaydı. YÖK`ün oluşması ile beraber, 1982 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı kuruldu. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 10.06.2010 tarihinde Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı adını aldı. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, çürük, aşınma, travma, renklenme ve benzeri nedenlerle dişlerin sert dokularında meydana gelen kayıpların dolgu maddeleriyle eski form ve fonksiyonları kazandırılarak, hastaların diş kaynaklı estetik kaygılarının giderildiği ve uygulamalarla hasta memnuniyetinin sağlandığı diş hekimliğinin bir dalıdır.
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, erişkin dişlerinde çürük, abrazyon, erozyon, atrisyon, hipoplazi, hipokalsifikasyon, renklenme ve travma gibi nedenlerle meydana gelen defektlerin etyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten, hastaların ağız içi estetik, fonetik ve fonksiyonel gereksinimlerini karşılayan ve tüm bu amaçlarla kullanılan restoratif maddeler bilgisi ile uğraşan bir bölümdür . Dişlerin oluşumları, histolojileri, embriyolojik gelişim süreçleri, fizyolojileri, anatomileri ve diğer özellikleri de bu anabilim dalının ilgi alanları içerisinde yer alır. Estetik ve fonksiyon açıdan olduğu kadar, genel sağlık üzerinde de etkisi olan diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi, gerekli tedavilerin uygulanması ve böylece toplumun yaşam kalitesinin artırılması, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nın temel amacıdır. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında, 12’si öğrenci kliniğinde, 6’sı öğretim üyesi kliniğinde olmak üzere toplamda 18 adet ünit ile hizmet verilmektedir.
Anabilim dalımızda 3 Profesör, 2 Doçent ve 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalında, Diş Hekimliği Eğitiminin 2. yılında teorik ve pratik, 3. yılında teorik ve klinikte gözlemci öğrencilik, 4. yılında teorik ve klinik uygulama, 5. yılında staj eğitimi ve doktora düzeyi dersler verilmektedir.