Sahne Sanatları Bölümü

Vizyon ve Misyon

Sahne Sanatları Bölümü, ülkemizin tiyatro alanına yeterli ve donanımlı elaman yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasrımı ve oyunculuk Sanat Dalları|ndan mezun olacak öğrencilerinin Türk Tiyatrosu, Sinema, Radyo ve çeşitli görsel ve yazınsal alanlarda çalışacak elemanlar yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Department of Performing Arts, theater area of ??the country aims to raise adequate and well-equipped element. Department of Performing Arts, Dramatic Writing, Performing Arts Branches Tasrımı and acting students will graduate from the Turkish Theatre, Film, Radio and various visual and literary aims at training personnel to work areas

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Hakkında

Genel Konular