Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu ilk olarak, öğrencilerin doğaya ve kültürel birikime duyarlı, mevcut pratiklerin kavranarak gelecek ön görüsünü kazandığı, araştırma ve uygulama ekseninde bir eğitimdir. Diğer taraftan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bölgenin kalkınmasını, kentin ekonomik, sosyal ve mekânsal işleyişine katkı sunmayı ve bölgesel aktörler ile etkin ilişkiler kurmayı hedeflemektedir. Ayrıca yenilikçi ve genç kadrosuyla toplumda ve bilim dünyasında aktif rol almak bölümün vizyonları arasındadır. 

MİSYON

Bölümümüzün misyonu eğitim sürecinde öğrencileri yeterli kavramsal, teknik ve teknolojik bilgi birikimine ulaştırmaktır. Ayrıca bölümün temel misyonu, Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, bölge özelinde bilimsel çalışmalar yapmak ve veri bankası oluştarak toplum yararına çalışmalar üretmektir. 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Genel Konular