Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yabancı Diller Yüksekokulu

Seminer: Yabancı Dil Hazrılık Sınıfları Modüler Sistemi

 2014-2015 Akademik yılında geçmeyi planladığımz Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Modüler Sistem üzerine bir seminer düzenlenmiştir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selçuk AKDEMİR hem bu modüler sistem hem de yabancı dil öğretimi hakkndaki tecrübelerini Yüksekokulumuz akademik personeline aktarmıştır.