Seramik Bölümü

Vizyon ve Misyon

Seramik alanında öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlamakla birlikte insana ait en üst düzeydeki etkinliklerden biri olan sanatı her yönüyle özümseyen, ulusal bilinç, evrensel düşünce ve değerlerine sahip çağdaş sanatçı adayları yetiştirmektir. 
Seramik Bölümü ders müfredatını, teknolojik gelişmeler ve sanattaki güncel değişimler doğrultusunda yenilemektedir. Güzel sanatlar formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim üçüncü yıldan itibaren; Serbest Seramik Tasarımı, Endüstriyel Seramik Tasarımı, gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte, eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle tamamlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak bir akademik hayata hazırlandıkları gibi endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte; mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Tanıtımı

Genel Konular