İç Hastalıkları

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Arş. Gör. Şeyma TOPAL
İç Hastalıkları
E-Posta seyma.topal@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim