Sinema - TV Bölümü

Vizyon ve Misyon

 Vizyon

Sinema  Televizyon bölümü  büyük bir hızla değişen teknolojiler doğrultusunda  yeniden şekillenmektedir. Bu değişim potansiyelini doğru kavrayıp yön verebilecek sanatçılar yetiştirmek öncelikli vizyonudur.  Öğrencilerin sanatsal ve yaratıcı yönlerinin geliştirilmesi, teknik becerilerinin artırılması için atölye ve stüdyo ortamında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı dersler dışında, televizyon ve film stüdyosu, plato ve set alıştırmaları ile öğrenciler sektörü daha iyi tanıma olanağı bulurlar.

 Misyon

Sinema  Televizyon Bölümünün, yaratıcılık potansiyelini sonuna kadar kullanabilen, evrensel nitelikte eserler üretebilen sanatçılar yetiştirmek en önemli misyonudur. Özgünlük ilkesini temel değer olarak benimsetmek, bölümde öğrenim gören öğrencilerin kendilerine özgü algı ve ilgilerinin, titiz bir eğitim-öğretim süreciyle şekillendirilmesi temel hedeftir.

Öğrenciler, sinema ve televizyon alanında fikir aşamasından başlayarak yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerde bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirir, öğrenim sürecinde birçok kısa film ve belgesel proje üretir. Bölümden mezun olan öğrenciler konularında uzmanlaşmış, çağdaş düşünen, yorum yapabilen, sinema, televizyon ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların, teknik ve yaratıcılık içeren tüm birimlerinde çalışabilme olanağı bulabilir ve sektörde geniş bir yelpazede kariyerlerini sürdürebilirler.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR