Siyaset ve Sosyal Bilimler

Vizyon ve Misyon

Bölümün eğitim vizyonu, entelektüel derinlik kazandırmanın ötesinde;soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı,disiplinler arası çalışabilmeyi ve ekip çalışmasına yatkın olmayı sağlayarak,toplumun faydalanabileceği olgun bireyleri yetiştirmektir. 
Kamu Yönetimi Bölümü’nün temel misyonu; Atatürk İlkeleri’ni özümseyerek,insanlığın ortak akılla oluşturduğu değerler ve evrensel bilim ışığında genelde insanlığa, özelde ise ülkemiz insanına fayda sağlamaktır.