Sosyoloji

Vizyon ve Misyon

Misyon:Bölümümüzün misyonu sosyal sorunları ve toplumsal kaynaklarını sosyolojibiliminin enstrümanlarını kullanarak uygulayabilen ve bu kabiliyetini meslekietik ve bilimsel ilkeler dâhilinde ülkemiz hizmetine sunan sosyologlaryetiştirmektir. Böylece bölümümüz, özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı, akademik camia, Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli kamu kuruluşları veözel sektör bünyesinde geniş bir yelpazede istihdam edilmek üzere toplumsaldeğişmelerin farkında, analitik düşünme kabiliyetine sahip, duyarlı, empatiyeteneğine sahip, sosyal uyum düzeyi yüksek, entelektüel bireyleryetiştirmektir.

Vizyon:Bölümümüzün vizyonu evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek,Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki bilgisi ve genel kültürü zengin, yabancı dilyeterliliği olan, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevreninve ülkesinin sorunlarına duyarlı, aynı zamanda uluslararası sorunlarla dailgili, analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip, bilimin evrenselilkelerine sadık sosyologlar yetiştirmektir.

Haberler - Duyurular

Etkinlikler

14 Mart 2020

DİĞER SAYFALAR