Su Ürünleri Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Misyon: 

Su Ürünleri Fakültesinin var oluş sebebi Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmektir.

Vizyon:

Bilginin üretilmesi, uygulanması ve yayılmasına uluslararası düzeyde liderlik etmek.

Hedefler:

*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri için ulusal ve uluslararası seviyelerde rekabet edebilecek donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek,
*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilir gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve nitelikli yayınlar üretmek,
*Uluslararası işbirliği ve değişim programlarını etkin bir şekilde kullanmak,
*Bölgemizde doğal olarak yaşayan ekonomik değere sahip balık türlerini yetiştiriciliğe kazandırmak,
*Bölgemizdeki su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için bilgi üretmek,
*Bölgemizde su ürünleri tüketimini teşvik etmek.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR