Su Ürünleri Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Misyon: Su Ürünleri Fakültesinin var oluş sebebi Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmektir.Vizyon:Bilginin üretilmesi, uygulanması ve yayılmasına uluslararası düzeyde liderlik etmek.Hedefler:*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri için ulusal ve uluslararası seviyelerde rekabet edebilecek donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek,*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilir gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve nitelikli yayınlar üretmek,*Uluslararası işbirliği ve değişim programlarını etkin bir şekilde kullanmak,*Bölgemizde doğal olarak yaşayan ekonomik değere sahip balık türlerini yetiştiriciliğe kazandırmak,*Bölgemizdeki su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için bilgi üretmek,*Bölgemizde su ürünleri tüketimini teşvik etmek.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR