Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PERSONEL BİLGİSİ

PERSONEL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sümeyye YEĞEN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
E-Posta sumeyye.yegen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 344 () 
Posta Adresi

Eğitim