Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Yönetimden Mesaj

Modern biyolojideki gelişmeler insanoğlunun genlere ve genler üzerinde etkili olan faktörlere ilgisini daha da artırmıştır. Bilim adamları bir yandan dünya üzerinde var olan farklı hastalıklara çare ararken diğer yandan artan dünya nüfusuna daha iyi besin imkanları sağlamak için çabalamaktadırlar. Günümüzde gelişmiş ülkelerin moleküler biyolojiye ve biyoteknolojiye ayırdıkları bütçeler her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda modern biyolojinin ekseni moleküler çalışmalara doğru kaymaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda tüm dünyada moleküler biyoloji sahasında yetişmiş ve tecrübeli eleman ihtiyacı hızla artmıştır. Ülkemiz biliminin hızla ilerleyen bilim dünyasında hak ettiği yerini alması için moleküler biyoloji ve biyoteknoloji sahasında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtemeldir ki önümüzdeki yüzyıl bu sahada donanımlı gençlerin çağı olacaktır.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Hakkında

Genel Konular