Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Vizyon ve Misyon

Öz Görev (Misyon) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü; tarımsal yapılar ve sulama alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izlemek, bilime katkıda bulunmak için araştırmalar yapmak, bölge koşullarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları üreticilere doğrudan ya da tarımsal kuruluşlar aracılığıyla aktarmak, bu alanda gereksinim duyulan teknik elemanları yetiştirmek için kurulmuştur. Bu amaçla, yetiştirdiği yetenekli mezunlarıyla birlikte günümüze kadar çeşitli araştırma, seminer, kurs, konferans, yayın çalışmaları ile birlikte, tarımsal yapılar ve sulama sorunlarına ilişkin araştırmalar yaparak bölge ve ülke tarımına hizmette bulunulmakta, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Öz Ülkü (Vizyon) Çağın gerektirdiği gelişmelere uygun çalışmalar yapmak ve bu konuları gelişmiş ülkeler düzeyinde incelemekle birlikte lisansüstü öğrencilerinin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde eğitim verilmesini sağlayarak evrensel bilime katkı yapacak bilim adamları yetiştirmektir.

DİĞER SAYFALAR