Tarla Bitkileri Bölümü

Vizyon ve Misyon

Ülkemiz tarım alanlarının yaklaşık %85’inde tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmakta olduğu göz önüne alındığında tarla tarımı ürünleri ülkemiz ekonomisi ve insanımızın beslenmesinde önemli yer tutar. Tarla Bitkileri Bölümünün en başta gelen hedeflerinden bir tanesi bitkisel üretimde karşılaşılan yetiştirme teknikleri ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik araştırmalar yürütmek ve çözümler üretmektir. Bu amaca erişmede eğitim ve öğretimi öncelikli kılarak özel sektöre ve resmi kuruluşlara ziraat mühendisi ve araştırıcı yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Tarla Bitkileri Bölümü; eğitim ve öğretim faaliyeti olarak tarla bitkileri alanında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Lisans eğitiminin tamamlanması ile Ziraat Mühendisi unvanı, Lisansüstü eğitim sonunda ise, Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru dereceleri alınmaktadır. Bölümdeki başlıca araştırma alanları tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, çayır-mera ve yem bitkileri, bitki ekolojisi, sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni bitkilerin kültüre alınması, biyolojik çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili konulardır.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Hakkında

Genel Konular