Tekstil ve Moda Tasarımı

Hakkında

Küreselleşme olgusunun gittikçe önem kazandığıgünümüzde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, mesleğinde ulusal veuluslararası düzeyde gerekli çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştıran,keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, özgün giysitasarımı yapabilme konusunda yaratıcı ve çözümleyici bilgilere sahip, önceliklebölgesel gelişime katkıda bulunan, evrensel düzeyde bilimsel araştırmalaryapmayı görev edinmiş, çevreye duyarlı, toplumsal ve bireyselbeklentilerin farkında, etik değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmeyiamaçlamaktadır. Eğitim programları; öğrencilerinkişisel özelliklerini ve yeteneklerini geliştirebilmelerini, biçim, renk,malzeme, yapı ve işlev ilişkilerini kurarak kişiliklerine uygun sentezlerleyaratıcı ve özgün öneriler sunabilmelerini amaçlayan bir yaklaşımlaoluşturulmuştur. Bölümümüz öğrencileri dört yıllık lisans eğitimisüresince, dokuma, baskı, tasarım ve bilgisayarlı kalıp disiplinlerini paralelolarak almaktadırlar. Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, 4 yıllık lisanseğitiminin yanı sıra, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde SanattaYeterlik eğitimi de sunmaktadır.


Bölümde, 1 Profesör, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Haberler - Duyurular

Etkinlikler

DİĞER SAYFALAR

Program Hakkında

Genel Konular