Temel Eğitim Anabilim Dalı

Hakkında

Temel Eğitim Bölümü, lisans öğrencilerinin birinci sınıftan itibaren dört yıllık öğrenimleri süresince aldıkları temel dersleri yanında sanat bilimi ve kültürüne ilişkin dersleri verir ve bunların koordinasyonunu sağlar.

Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan tüm bölümlerin Temel Sanat Eğitimi gibi uygulamalı derslerinin yanı sıra  kuramsal derslerinin yürütülmesinde de yetkili olan bölümde; Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Mitoloji, İkonografi, Çağdaş Sanat Tarihi, Sanat Kavramları, Estetik ve Sanat Felsefesi, Sanat Eserleri Analizi, Çağdaş Sanat Yorumu gibi sanat bilimine yönelik dersler verilmektedir. Bu sayede yaratma süreçleri için gerekli olan sanat bilimine dair bilgi birikimi oluşturularak öğrencilere çok boyutlu düşünme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu becerilere ilave olarak sanat eserlerine; desen ve üslup özellikleri, dönem bakımından gösterdikleri farklılıklar, sanatın felsefesi sanatçının özellikleri, kullanılan malzemeler, gibi birçok açıdan bakılması sağlanarak eseri bir bütün halinde görme, anlamlandırma ve değerlendirme süreçleri takip edilerek buna bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel yeni eserlerde öğrencinin kendi üslubunu oluşturmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Temel Eğitim Anabilim Dalına bağlı olarak açılan Sanat Kuramı ve Eleştiri lisansüstü programında,  interdisipliner bir eğitim verilmektedir. Sanat Tarihi, Arkeoloji, Müzecilik, Resim, Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik gibi lisans programlarından mezun olan öğrencilerin başvurabildiği bu programda yüksek lisansını tamamlayanlara Uzman Sanat Kuramcısı ve Eleştirmeni ünvanıyla diploma verilir.  Ayrıca İnterdisipliner anlayışın doktora sürecine de taşındığı Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim Dalı, sözü edilen dallardan mezun adaylara doktora imkanı da sağlamaktadır.

Temel Eğitim Bölümü`nün, Temel Eğitim Anabilim Dalı ve Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim dallarındaki TE kodlu lisans ve yükseklisans dersleri, Sanat bilimini ve sanatın kuramsal yönünü ele aldığından farklı alanlarda uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi