Temel Eğitim Anabilim Dalı

Vizyon ve Misyon

VİZYON

Temel sanat eğitimi sürecinde gereksinim duyulan gerekli eğitim-öğretim ortamını en uygun biçimde sağlayarak, öğrencilerin teorik ve pratik düzeyde kendilerini deneyebilmeleri ve geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.

MİSYON

Görsel materyallerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve teşhirini yapabilecek; sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alarak sosyal, dini, siyasi, ekonomik, vb. birçok açıdan değerlendirebilen; eleştirel bakış açısına sahip, teori ve pratiği bir potada eriterek kendi özgün eserlerini üreten bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi