Temel Eğitim Bölümü

Vizyon ve Misyon

Görsel materyallerin değerlendirilmesi, tanıtımı ve teşhirini yapabilecek; sanatı kuram ve uygulama bütünlüğünde ele alarak sosyal, dini, siyasi, ekonomik, vb. birçok açıdan değerlendirebilen; eleştirel bakış açısına sahip, teori ve pratiği bir potada eriterek kendi özgün eserlerini üreten bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.
Temel sanat eğitimi sürecinde gereksinim duyulan gerekli eğitim-öğretim ortamını en uygun biçimde sağlayarak, öğrencilerin teorik ve pratik düzeyde kendilerini deneyebilmeleri ve geliştirebilmeleri hedeflenmektedir.