Temel İslam Bilimleri Bölümü

Vizyon ve Misyon

 İslam ilim ve kültür mirası içerisinde yer alan bilim dallarını ve konularını tarihsel ve problematik yönleriyle ele alır ve inceler.  İslam dininin temel kaynaklarını ve bunları anlama çabalarını gerekli kaynak dil yeterliliğini sağlayarak bilimsel metotlarla inceler.  İslam inanç ve düşünce tarihi içerisinde meydana gelen üst ve alt oluşumları, farklılık ve ekolleşmeleri tarihsel ve güncel yansımalarıyla birlikte araştırır ve değerlendirir.  İslam kültürünün inanç, ahlak ve davranış boyutlarıyla ferdi ve toplumsal düzeyde oluşturduğu birikimi değerlendirir ve aktüel yansımalarını analiz eder.  Din ve düşünce alanında geleneksel ve modern birikim ve tecrübeleri sentezleyerek, tarihsel bilince aynı zamanda bugününü ve geleceğini inşa edebilme kabiliyetine sahip öğrenci ve bilim insanları yetiştirir.

DİĞER SAYFALAR