Tezhip Anasanat Dalı

Vizyon ve Misyon

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne bağlı Tezhip Anasanat Dalı, dört yıllık lisans eğitimi veren bir birimdir.Uygulanan eğitim programlarında, Tezhip tasarımın görsel diline yaratıcı nitelikler katacak olan çalışmalara yer verilmektedir. Lisans eğitimi süresince amaç, Tezhip tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, gelenekli sanatları bilen, klâsik üslubu çıkış noktası kabul eden, donanımlı müzehhip adayları yetiştirmektir. Gelenekli sanatları bilen, değer veren ve bu sahada Türkiye|de ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetiştirilmesidir. Klasik Tezhip üslûbunu ve tekniğini bilerek yetişen mezunların yurt içinde ve yurt dışında Gelenekli Türk Sanatları sahasında nitelikli sanatçılar olarak yer almalarıdır. 

Haberler - Duyurular