BAUM Portal Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tıbbi Biyokimya A.D

  

   MİSYONUMUZ

   Tıbbi biyokimya alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vererek kendine güvenen, gelişime açık, müteşebbis bireyler yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak müspet bilime katkıda bulunmak ve bütün bilimsel ve pratik becerilerimizi insan sağlığının yararına kullanmaktır.

 

   VİZYONUMUZ

   Bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, bilgili ve nitelikli bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.


 ÖĞRETİM ÜYELERİ


  
Prof. Dr. Ebubekir BAKAN

   Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN

   Prof. Dr. Nuri BAKAN

   Prof. Dr. Fatih AKÇAY

   Prof. Dr. Ahmet KIZILTUNÇ

   Prof. Dr. Hülya AKSOY

   Prof. Dr. Zuhal UMUDUM

   Prof. Dr. Sait KELEŞ

   Doç. Dr. Abdulkadir YILDIRIM

   Yrd. Doç. Dr. Nurinnisa ÖZTÜRK

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

TUS Asistanları

   Dr. Halil İbrahim YILMAZ

   Dr. Musa DÜDÜKÇÜ

   Dr. Esra LALOĞLU

   Dr. Alev LAZOĞLU ÖZKAYA

   Dr. Engin ŞEBİN

   …………….

   Araştırma Görevlileri (Doktora)

   Nezahat KURT

   Betül Koçak ÖZGERİŞ

   Elif POLAT

   …………….

   Araştırma Görevlileri (Yüksek Lisans)

  Mehmet Ali GÜL

 ………………..

 

 

   Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı 1968 yılında Prof. Dr. Münip YEĞİN tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalımızda 10 öğretim üyesi, 15 araştırma görevlisi (TUS asistanı, doktorant, yüksek lisansiyer) ve 50’ye yakın yardımcı personeli ile hizmet vermektedir.

 

 

Faaliyet alanımız eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve laboratuvar hizmetleri şeklinde alt kategorilere ayrılabilir.

 

   Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerine ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine lisans dersleri; Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı lisansüstü eğitim gören öğrencilere de yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedirler. TUS ile gelen araştırma görevlilerine asistan çalışma karnesi çerçevesinde interaktif tarzda temel ve klinik biyokimya alanında dersler anlatılmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri ile lisans sonrası eğitim gören araştırma görevlileri programları gereği seminer vermektedirler. Anabilim Dalımız seminer programı her ders yılı başında hazırlanarak Dekanlık aracılığı ile tüm anabilim dallarına duyurulmaktadır. Tüm akademisyenlere açık olan seminerlerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca en az haftada bir olmak üzere yürütülmektedir. Kadrolu araştırma görevlilerimiz laboratuvarlarımızda yapılan tüm analizleri yapabilecek şekilde uygulamalı eğitim almaktadırlar.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

 

Anabilim Dalımız Morfoloji binası ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde yerleşik laboratuvarlarda rutin ve acil hizmetler vermektedir. Bu laboratuvarlarda 100’ü aşkın analit çalışılmaktadır. Laboratuvarlarımız 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Bu laboratuvarlarımızda modern ve otomatik sistemler kullanılmaktadır. Test sonuçları büyük çoğunlukla aynı gün veya en geç ertesi gün rapor edilmektedir.

 

    Anabilim dalımızdaki rutin ve acil laboratuvar hizmetleri dışında,  araştırma laboratuvarları sayesinde multidisipliner çalışmalar yapılabilmektedir.   Anabilim Dalımızda uzmanlık, doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları yanında yılda toplam 30–50 adet araştırma makalesi yayınlanmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu İngilizce’dir. Anabilim dalımız araştırma laboratuvarları sayesinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmı multidisiplinerdir. Klinik ve preklinik anabilim dallarında çalışan birçok öğretim elemanı ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu da fakültemizin yayın katsayısını oldukça yükseltmektedir. Araştırma çalışmaları için sahip olduğumuz alt yapı oldukça iyi sayılır. Laboratuvarlarımızda her türlü HPLC  analizi, kan-idrar kantitatif amino asit analizleri, ultrasantrifügasyon analizleri, moleküler tanı analizleri (DNA/RNA izolasyonu, PCR, real-time PCR, RFLP, strip/mikroçip hibridizasyon, elektroforez vs.), proteomiks analizleri, her türlü fotometrik/spektrofotometrik analizler, ELISA analizleri gibi bir çok analiz yapılabilmektedir.

 

   Özellikle laboratuvar hizmetlerinde varmak istediğimiz nokta Doğu Anadolu Bölgesinde büyük merkezlere laboratuvar hizmeti alamama sebebiyle hasta gönderilmesini en aza indirmektir.