Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz, Merkezimiz tarafından deneysel araştırma yapmak isteyen araştırıcılara olanaklar çerçevesinde alt yapı ve deney hayvanı sağlanmaktadır. Araştırma yapmak isteyen araştırıcıların gerek deney hayvanı, gerekse deneysel çalışma ortamı istekleri Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunca değerlendirilmektedir. Çalışmaları Etik Kurul tarafından kabul edilen araştırıcıların deney hayvanı talebi Merkez Müdürlüğümüz olanakları koşulunda en kısa zaman da karşılamaktır. Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün vizyonu;  Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri ile Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ve Biyokimya bölüm ve anabilim dalları ile Sosyal Bilimlerin canlı davranışlarını inceleyen bölümlerinin deney hayvanı ile yapılması planlanan bilimsel uygulama ve araştırmaları için deney hayvanı temini ve laboratuar hizmeti vermeyi, günümüzün ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

DİĞER SAYFALAR