Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Hakkında

Sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısı içerisinde bilgi-belge hizmetlerinden sorumlu olarak önemli bir role sahip olan tıbbi sekreterlerin eğitim aldığı bu program; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektedir.