Tıp Fakültesi

TIP FAKÜLTESİ

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi’nin kuruluşundan 5 yıl sonra Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN Başkanlığında 6 Haziran 1962 yılında Üniversite Yönetim Kurulu Tıp Fakültesi kurulması için tarihi bir karar alınarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin hukuki bakımdan kurulmasının ilk adımı atılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunun almış olduğu bu kararla Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN imzası ile  15 Haziran 1962 tarihinde 1867 sayılı yazı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmen başvurulmuştur. Bu karar 12 Temmuz 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Şevket RAŞİT HATİPOĞLU tarafından onaylanmış; 15 Ağustos 1962 tarihinde de bu onayın yapıldığını bildiren resmi yazı Rektörlüğümüze iletilmiştir. Böylece Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulma kararı hukuki bakımdan tamamlanmıştır. Aynı yıl Prof. Dr. Eyüp HIZALAN, Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Uzman Müşavir olarak görevlendirilmiş, bu heyet dünyanın gelişmiş tıp merkezlerinde araştırmalar yaparak bir ihtiyaç planı hazırlamış ve 1963 yılında bu plan Devlet Planlama Teşkilatına sunulmuştur. İhtiyaç planlarının hazırlanmasından sonra eğitim elemanlarının sağlanabilmesi için çalışmalar hız kazanmış ve bu konuda da görevlendirilen Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU ve Dr. Tali URAL Hacettepe Tıp Merkezi Başkanı Prof. Dr. İhsan DOĞRAMACI ile Ankara’da bizzat görüşmüşler ve kuruluş aşamasında kendilerinin desteğini istemişlerdir. 17 Temmuz 1963 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliği projesi ve protokolü Prof. Dr. İhsan Doğramacı ve Prof. Dr. Eyüp HIZALAN tarafından imzalanmış ve zamanın Milli eğitim Bakanı Dr. İbrahim ÖKTEN tarafından tasdik edilmiştir. Hazırlanan işbirliği protokolü gereğince Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluş ve gelişmesinde yardımcı olacak 7 kişiden oluşan bir danışma kurulu oluşturulmuştur.  Devlet Planlama Teşkilatından davet edilen bir müşavirinde katıldığı ve 25 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Doğan KARAN başkanlığında yapılan üçüncü Danışma Kurulu toplantısında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Profesörlerinden. Dr. Muharrem KÖKSAL Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Dekanlığına aday gösterilmiştir. Rektör Prof. Dr. Eyüp HIZALAN 28 Mart 1964 tarihinde Prof. Dr. Muharrem KÖKSAL’ın dekan olarak atandığını bildirmiştir. Fakültenin ilk öğrencileri 1964-1965 Eğitim-Öğretim Döneminde F.K.B. eğitimi almak üzere Hacettepe Tıp Fakültesine gönderilmiştir. Yirmi üç kişilik bu ilk öğrenci gurubu eğitimlerini tamamlayarak 13 Şubat 1966 tarihinde Erzurum’a dönmüşlerdir. 1966 yılında Tıp Fakültesine Dekan olarak Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL görevlendirilmiştir.12 Şubat 1966 tarihinde çoğu kendi imkanlarıyla yurt dışında ihtisas yapan 33 kişilik bir Öğretim Üyesi grubu Erzurum’a gelerek Sağlık Bakanlığından Tıp Fakültesine tahsis edilmiş olan Numune Hastanesi’ nde göreve başlamıştır.1968 yılında Atatürk Üniversitesi Kampusu içerisinde Morfoloji binaları hizmete girmiş ve aynı yıl devrin başbakanı Süleyman DEMİREL tarafından araştırma hastanesinin temeli atılmıştır. Hastane inşaatının tamamlanmasından sonra Fakültemiz 1978 yılında kendi Hastanesine taşınmıştır. 

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

BAĞLANTILAR

Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi