Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Araştırma Merkezi 07 Ocak 2011 tarihli Resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR

Yönetmelik

Yönetim Kurulu

DANIŞMA KURULU