Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetimden Mesaj

Araştırma merkezimiz iç işleyişinde öğrenci ve insan odaklı olacağından küresel dünyaya uyumlu, ülkemizi değişimlere hazırlayacak yeterlilikte ve kişisel gelişimini ortak çalışmalarda bulacak, insan modeli temel hedefimizdir. Bu şekilde ülkemizin modernleşme sürecinin en büyük handikapı olan “kişisel” (toplumdan atfedilen) özelliklerle değil “başarı” odaklı kendini ifade etme ve “iş” temelinde bireysel gelişim süreci önemsenecektir. İş, çaba, emek, üretim temelinde birleşen genç beyinlerin her hangi bir başka (etnik, dinsel, mezhepsel) çatışma olanakları da ortadan kaldırılmış, olacaktır. Araştırma merkezimiz süreç içinde araştırma faaliyetlerini düzenli bir biçimde kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu şekilde üniversitemizin sosyal alanlardaki gelişimi ulusal ve uluslar arası ortamlarda yankı bulacaktır.

DİĞER SAYFALAR

Yönetmelik

Yönetim Kurulu

DANIŞMA KURULU