Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

ENGELLİ FARKINDALIĞI EĞİTİMİ

Eğiticiler Eğitimi

.

.

Yönetimin Mesajı

Sınıfın Dışında Toplumun İçinde

Misyon ve Vizyon

Merkezin amacı; toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel araştırma, uygulama, yayın, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Üniversite öğrencilerine okutulan toplumsal duyarlılık projeleri dersinin teknik alt yapısının oluşturulması ve uygulanmasında Üniversite birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversite öğrencilerinin yapacakları toplumsal duyarlılık projeleri uygulamaları ile ihtiyaçların karşılanması için ilgili resmî, özel ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktır.

Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu

Merkezde Görevlendirilen Öğretim Elemanları

YÖNERGELER