Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz Alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olan, edindiği bilgilerle verileri inceleyen, yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen, bağımsız veya disiplinler arası çalışabilen, sorumluluk alabilen, sorgulayıcı ve araştırıcı olan, bilgilerini toplum yararına kullanabilen, iletişimi önemseyen, sosyal yaşama uyum sağlayan, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eden Ziraat Mühendisleri ve bilim insanlarını yetiştirmek ve toplumu bilinçlendirmektir. Vizyonumuz Toprak biliminin araştırılmasında, öğretilmesinde ve uygulanmasında ulusal ve uluslar arası düzeyde bir bölüm olmak.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Hakkında

Genel Konular