Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Yönetimden Mesaj

Üniversitemizin ve Fakültemizin sıcak ortamında siz gençleri geleceğe hazırlamanın heyecanını ve onurunu yaşayan bölümümüz, ülkemizde Toprak Biliminin gelişmesindeki öncülerindendir. Bölümümüz, üstün nitelikli akademik kadroya, çağdaş ve güncel bir eğitim için olması gereken fiziki altyapıya ve teknolojik olanaklara sahiptir. Bölümümüzde, toprak fiziği, toprak kimyası, toprak mineralojisi, toprak genetiği, toprak etüd ve haritalama, toprak ve su koruma, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak mikrobiyolojisi, gübreler-gübreleme, bitki besleme, toprak verimliliği, uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemleri bilim dallarında eğitim, öğretim ve araştırmalar lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülmektedir. Temel ve doğal bir kaynak olan toprağın, verimli olarak yönetilmesi ve bitkisel üretim gücünün artırılması, tarımsal uygulamalar ve ülke ekonomisine katkısı bakımından önemli olduğu kadar, insan, bitki ve hayvan sağlığı için toprak kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında da önemlidir. Bu önemi kavrayan ve sentezleyen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve yayın faaliyetlerinde bulunmak bölümünün temel hedefleridir. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler, mezuniyetleri sonrasında, ilgili kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma olanaklarına sahip olabilmektedirler. Hayatın temeli olan toprak ve suyu öğrenmeniz, toprak kadar bereketli ve su kadar berrak bir geleceği yaşamanız dileği ile.

DİĞER SAYFALAR

Bölüm Hakkında

Genel Konular