Tortum Meslek Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon

Vizyon: İnsan haklarına, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, araştırmacı ve sorgulayıcı nitelikli ara eleman yetiştirmek, mesleki teknik eğitimde toplumun ve iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmaktır.
Misyon: Ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretimle; kaliteli eğitimi ve sunduğu teknolojik olanakları ile öğrencilerin öncelikle tercih ettiği ve en fazla tercih edilen, yüksek bilgisayar teknolojisi ve programlama bilgisine sahip, endüstriye, devlete ve topluma faydalı olan, gelişen teknolojiler karşısında kendisini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan ve yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, yenilikçi, paylaşımcı, grup çalışmasına yatkın, sektörel bazda görev alabilecek, kalifiye ara insan gücü yetiştiren, yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla; bilgisayar teknolojisi ve programlama ile ilgili sorunlara çözüm üreten, bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına ve ülkemizdeki teknolojik eksikliklerin ve ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olan, ulusal yaşam standardının artırılmasına katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR