Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Vizyon ve Misyon

MİSYON Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin esaslarını kavramayı sağlayan, kapsamlı bir matematiksel ve bilimsel altyapıya, pratik ve analitik yeteneklere sahip, mühendislik mesleğini sosyal, etik ve profesyonel sorumlulukla icra etme bilincine sahip, girişimci ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış mühendisler yetiştirmek.
VİZYON Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitimini gelişen süreçlere paralel olarak sürekli güncelleyen, teknolojinin gelişimine katkıda bulunan ve yürüttüğü bilimsel faaliyetleri ile evrensel başarılara ulaşmış bir bölüm olmak.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR