Klinik Bilimler Bölümü

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü; Veteriner Hekimlik alanlarındaki tüm sorunları öngörebilen ve çözebilen nitelikli mezunlar yetiştiren, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Misyon

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü; Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilikçi ve ilkeli eğitim prensipleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri ve metotları takip ederek günceli yakalayan, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, vatansever Veteriner Hekimler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla gerekli yeterlilik ve donanıma sahip, bölge hayvancılığı başta olmak üzere ülke hayvancılığına katkı sağlayan, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlar.