Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yönetimden Mesaj

Bölümün Kuruluşu ve Amacı: Günümüzde moleküler teknikler, diğer birçok alanda olduğu gibi hızlı bir biçimde gelişmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, birçok organizmaya ait genom verilerinin açıklanması ile organizmalara ait genomun yapısal analizinin yanında işlevsel analizleri de belirlenmektedir. Bu bakımdan, genom tarafından şifrelenen proteinlerin yapı ve işlevleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi konularında da yoğun çabalar sarf edilmektedir. Bugün kullanılan çeşitli moleküler teknikler ve bilimsel verilerin pratiğe aktarılması ile çeşitli aşılar ve yeni ilaçlar daha çabuk ve kolay yapılabilmekte, kaliteli ve ekonomik zirai ürün elde edilebilmekte, besinlerin alerjik etkileri ortadan kaldırılabilmekte ve besleme değerleri artırılabilmektedir. Ayrıca, çeşitli mikroorganizmaların gen mühendisliği teknikleri ile çevre kirliliğine karşı kullanılmasından biyolojik olarak çeşitli ürünlerin geliştirilmesine kadar birçok alanda kullanılması mümkün olmaktadır. Diğer yandan çeşitli model organizmalar kullanılarak asrımızın en önemli hastalıklarından birisi olan kanser, diyabet, kalp hastalıkları ve alzheimer gibi birçok hastalığın genetik yapısı anlaşılabilmekte bu hastalıklara karşı tedavi yöntemleri denenmektedir. Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, moleküler biyoloji ve genetik alanında nitelikli elemanlar yetiştirmek, bu alanda uluslararası düzeyde araştırmalar gerçekleştirmek, genetik alanında araştırmaları ile insanlığa hizmet etmek ve ülkemizin genetik çalışmalar sahasında uluslararası arenada yer almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümümüz,  Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans  ve doktora eğitimi vermekle kalmayıp yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla da hedeflediği amaca erişmenin gayreti içerisindedir.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR