Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Vizyon ve Misyon

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve personele yönelik kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.

Haberler - Duyurular

DİĞER SAYFALAR