Temel Eğitim Anabilim Dalı

Tarihçe

Temel Eğitim Bölümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer almakta olup 2547 sayılı YÖK Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 1999-2000 tarihinde kurulmuştur. Temel Eğitim Bölümü programında fakültenin tüm bölümlerinin gereksinim duyduğu sanat eğitimine ilişkin dersler bulunmaktadır. 2012 yılından itibaren ise Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim Dalı altında, lisansüstü programı açarak öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sanat eğitimi alanında önemli bir boşluğu dolduran bölümümüz halen eğitim-öğretime devam etmektedir.

     Temel Eğitim Bölümü'nde Temmuz 2019 tarihi itibari ile 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.