Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Vizyon ve Misyon

Üretim yönetimi ve pazarlama alanında küreselleşmenin etkisiyle birlikte çevre merkezli olarak evrensel erdemleri içeren, etik-ahlak temelindeki eğitim anlayışı ile bütünleştiren bir bilim dalı olmak.