Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Türkçe Açık Erişim Veritabanları

 

VERİTABANI ADI

VERİTABANI ADRESİ

1

Büyük Türkçe Sözlük

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts

2

Türkçe Bilgi

https://www.turkcebilgi.com/

3

ULAKBİM Veritabanları 

http://www.ulakbim.gov.tr/yeniweb/ulakkesif/

4

Dergi Park

http://dergipark.gov.tr/

5

Google Akademik

https://scholar.google.com.tr/

6

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

7

YÖK Ulusal Tez Merkezi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

8

YÖK Akademik

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/

9

Yükseköğretim     Dergisi

http://www.yuksekogretim.org

10

TÜBA Açık Ders    Malzemeleri

http://www.acikders.org.tr

11

Türkiye Akademik    Arşivi

http://arsiv.ulakbim.gov.tr/index

12

Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/issue/archive

13

ACAR Index

http://www.acarindex.com/home

14

Belleten

http://www.ttk.gov.tr/category/yayinlarimiz/dergi/belleten/

15

Beta (Tüketici ve    Tüketim araştırmaları dergisi)

http://betadergi.com/ttad/

16

Danıştay Dergisi

https://www.danistay.gov.tr/dergiler.html

17

HukukKaynaklari.com

http://www.hukukkaynaklari.com

18

Ortadoğu Analiz     (ORSAM)

http://orsam.org.tr/index.php

19

Sayıştay Dergisi

https://dergi.sayistay.gov.tr/Default.asp?sayfa=2

20

Türk Patent     Enstitüsü

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

21

Türkiye Büyük Millet    Meclisi Tutanakları

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_sd.sorgu_baslangic#

22

Türk Psikiyatri     Dizini

http://psikiyatridizini.net

23

Türkiye Makaleler     Bibliyografyası

http://eyayinlar.mkutup.gov.tr

24

Merkez Bankası Makale  Veritabanı

http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/sonuc.php

25

Osmanlıca     Makaleler Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

26

Kaynakça info

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr

27

Türk Medline

http://www.turkmedline.net

28

Mevzuat Bilgi Sistemi

http://www.mevzuat.gov.tr

29

Devlet Arşivleri

http://www.devletarsivleri.gov.tr

30

DPT Elektronik    Kütüphanesi

http://www.sbb.gov.tr

31

Adalet Dergisi

http://www.yayin.adalet.gov.tr/adaletdergisi/Default.aspx

32

Akademik Gıda  

http://www.academicfoodjournal.com/archive.php

33

FARABİ Digital     Library 

https://e-library.ircica.org

34

Çağdaş Türkiye Tarihi  Araştırmaları Dergisi

http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/tr/cagdas-turkiye-tarihi-arastirmalari-dergisi-2/tum-sayilar/

35

Yazma Eserler 

http://www.ekitap.yek.gov.tr

36

Türk Sinema    Araştırmaları 

http://www.tsa.org.tr

37

Ankara Üniversitesi    Dergi Veritabanı

http://dergiler.ankara.edu.tr/